Medlemsavgift och resultatinsamling

Nu är det nytt år och dags att förnya medlemskapet i Öbacka LK. Medlemsavgiften för 2024 är oförändrad från ifjol, 150 kr/person eller 200 kr/familj och sätts in på plusgiro 238155-6.

I samband med betalningen skickar du ett mejl till info@obackalk.se med ditt fullständiga personnummer. Gällande familjemedlemskap så anges i detta mejl personnummer och mejladress för alla i familjen som vill vara medlemmar i Öbacka LK.

Alla som vill är välkomna till oss oavsett ambitionsnivå och vi hoppas självklart att så många som möjligt vill vara med i klubben. 

Vi behöver även få in resultat från alla tävlingar som ännu inte är registrerade på www.obackalk.se. Eftersom vi håller på att sammanställa verksamhetsberättelsen för 2023 så vore det toppen om dessa resultat meddelas till Micke Westin så snart som möjligt (per mejl eller messenger). Det går även bra att skicka in resultaten till info@obackalk.se.

Det som ska inrapporteras är tävlingar där medlem i klubben har representerat Öbacka LK. Kom ihåg att alltid ange Öbacka LK som klubbtillhörighet i samband med anmälan till tävlingar.

// Styrelsen