Preliminära resultat från Öbackalufsen 2024

Starten har just gått för Öbackalufsen 2024 (foto Anna Fohlin).

Preliminära resultat från Öbackalufsen 2024 finns nu under nedanstående länk.

Eventuella felaktigheter gällande namnstavning, klasstillhörighet eller klubbtillhörighet/hemort emottages tacksamt! Kontakta i så fall Micke Westin via Öbacka LK:s Facebookgrupp.

Mer info kommer senare.

// Öbacka LK

Preliminära resultat från Öbackalufsen 2024