Medlemsavgift och resultat

Medlemsavgiften för 2022 är återigen oförändrad från ifjol, 100 kr/person eller 150 kr/familj och sätts in på plusgiro 238155-6. Alla som vill är välkomna till oss oavsett ambitionsnivå och vi hoppas självklart att så många som möjligt vill vara med i klubben. 

Vi behöver även få in resultat från alla tävlingar med öbackadeltagande som ännu inte är registrerade på www.obackalk.se. Eftersom vi håller på att sammanställa verksamhetsberättelsen för 2021 så vore det toppen om dessa resultat meddelas till Micke Westin så snart som möjligt (per mejl eller messenger). 

// Styrelsen