Nygammal styrelse 2015

På årsmötet 20 januari blev det omval för sittande styrelse. Styrelsen för 2015 består fortsättningsvis av Dan Agnarson (ordförande), Kennet Svensson (ledamot), Michael Westin (ledamot), Ida Höglund (ledamot), Karl Nieminen (ledamot) samt suppleanterna Mikael Engman och Nils Dahlin. Årsmötet antog verksamhetsberättelse, samt enligt revisorernas granskning den ekonomiska redovisningen för 2014. Första styrelsemötet blir tisdag 17 februari, där styrelsen bland annat utser olika ansvar. Är det något du tycker styrelsen behöver ta upp? Styrelsemedlemmarnas e-postadresser hittar du under “Klubben” på www.obackalk.se.

//Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *