Barkley Marathon 2022

Medlemmar i Härnösands OK och Öbacka LK, välkomna till Härnösand OK:s klubbstuga på Vårdkasen söndagen den 24/4. Vi kör igång med ett träningspass 10.00‐11.00, inspirerat av min träning inför Barkleys. Vid 11.30‐12.00 håller jag en presentation av mitt deltagande i Barkley marathon. 

Fika finns till självkostnadspris. 

Varmt välkomna! 


//Johanna Bygdell