Årets första styrelsemöte

Årets första styrelsemöte hölls 2010-04-13. Nedan följer en kort sammanfattning av de punkter som avhandlades vid mötet:

– Som firmatecknare för föreningen utsågs Dan Agnarson och Kjell-Åke Dahlin. De har rätt att göra uttag från föreningens plusgirokonto.
– Föreningen arrangerar andra upplagan av Öbackalufsen onsdagen den 21 juli i terrängen vid Högslätten. Arrangemanget blir samma vecka som Härnösandskalaset. Med ökad marknadsföring är förhoppningen att fjolårets deltagarantal på 70 ska höjas ordentligt. Önskvärt att så många som möjligt kan delta som funktionärer.
– Styrelsen jobbar på att fastställa stadgar avseende ersättning för startavgifter. Föreningen behöver se över inkomster och utgifter där ersättning för startavgifter behöver vara kopplat till insats för föreningen.
– Deltagarantalet på våra gemensamma träningar har glädjande ökat de senaste åren. Föreningen behöver utveckla träningsinnehåll och även få utbildning för träningsansvariga.
– Intresseanmälan finns på hemsidan för deltagande i stafetterna Loppet Indalsleden och Vasastafetten, som i år inte krockar med Höga Kusten.
– Styrelsen förebereder beställning av nya linnen och träningskläder.

Nästa styrelsemöte är idag den 11 maj. Medlemmar som önskar inkomma med ärenden att ta upp på ändå nästa styrelsemöte kan maila dessa till dan.agnarson¤comhem.se eller micke.westin¤gmail.com.

//Dan Agnarson, ordförande Öbacka LK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *