Preliminära resultat från Öbackalufsen 2023

Klart för start i Öbackalufsen 2023 (foto MW).

Preliminära resultat från Öbackalufsen 2023 finns nu under nedanstående länk.

Eventuella felaktigheter gällande namnstavning, klasstillhörighet eller klubbtillhörighet/hemort emottages tacksamt! Kontakta i så fall Micke Westin via Öbacka LK:s Facebookgrupp.

Mer info kommer senare.

// Öbacka LK

Preliminära resultat från Öbackalufsen 2023