Sista påminnelsen om årsmötet

Välkommen till Öbacka Löparklubbs årsmöte torsdag 21 mars kl. 18:00. Vi håller till i konferensrummet i Högslättens ishall, Brännavägen 166 i Härnösand.

På årsmötet redovisar styrelsen 2023 med verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall. Därefter väljs styrelsen för verksamhetsåret 2024.

Dessutom kommer årsmötet att behandla föreslagna revideringar av klubbens stadgar.

Alla handlingar gällande årsmötet finns att få genom att skicka ett mejl till info@obackalk.se.

// Styrelsen Öbacka LK