Inbjudan till årsmötet 2022-2023

Välkommen till Öbacka LK:s årsmöte tisdag 21 mars kl. 18:00. Vi håller till i Spiran, Järnvägsgatan 2 i Härnösand.

På årsmötet redovisar styrelsen 2022 med verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall. Därefter väljs styrelsen för verksamhetsåret 2023.

//Styrelsen Öbacka LK