Årets femte styrelsemöte 13 augusti

Rutinerna för arrangemanget Öbackalufsen föredrogs för att vi behöver utveckla och slipa organisationen ytterligare, då det år efter år glädjande nog tycks komma allt fler deltagare. I år blev det återigen nytt deltagarrekord med 155 i mål varav ca 100 efteranmälde sig, vilket gav ett ordentligt tryck på bland annat sekretariat. Trots hög belastning och stress, genomförde våra funktionärer sin arbetsuppgifter som vanligt galant.

Troligen sista helgen i augusti ställer vi upp med några funktionärer som hjälper till vid ICA Maxi-loppet för barn som genomförs vid nya handelsområdet.
Lördag 5 september genomför vi tillsammans med Allehanda Media/Tidningen Ångermanland arrangemanget Tidningslöpet på Torsviksplan för barn upp till 12 år. Vår uppgift blir att snitsla bana, sköta startprocess, dela ut och återta nummerlappar samt dela ut medaljer. Vi beräknas behöva ca 8-9 funktionärer, då det vanligen brukar komma några hundratals barn.

Preliminärt söndag 4 oktober ska vi tillsammans med Härnösands Orienteringsklubb genomföra ett test lopp “Härnö trail” på Härnön, med start och mål på Vårdkasen. Distanserna ca 6 km, ca 12 km, ca 21 km samt troligen en kortare sträcka för mindre går på stigar men också obanat över berg och andra svårare passager. Vid ett möte i slutet av augusti kommer vi att fastställa en organisation för test loppet. Planeringen är att under nästa år genomföra en premiär av arrangemanget.

Hemsidan och Facebook uppdateras löpande med nyheter och är tacksamt välbesökta. Om du känner för att skriva, t ex genomförda om tävlingar eller egna upplevelser, hör av dig till styrelsen!

Våra gemensamma träningar är glädjande väldigt välbesökta. Vi bedriver under sommaren vanligtvis intervallträning på Högslättens friidrottsbanor eller på elljusspåret. Under vinter blir det vanligtvis intervallträning med inslag av tuffa backar. Var och en avgör sin egen sträcka och tempo, men vi försöker att hålla ihop gänget som mycket som möjligt. I år har hittills 51 personer gjort sammanlagt 432 måndagsträningar, vilket ger ett snitt på 12,7 deltagare per träning.

Allt fler representerar klubben vid olika lopp. I år har hittills 39 personer tävlat för Öbacka LK i ett 50-tal olika tävlingar runt om i och utanför landet.

Nästa styrelsemöte blir torsdag 15 oktober. Är det något du tycker behöver tas upp, är du välkommen att meddela det till någon i styrelsen!

/Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *