Allmänna villkor

Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn offentliggörs i Öbackalufsens resultatlista. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i resultatlistan kan meddela detta till oss på epost: info@obackalk.se.

Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av loppet. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder och eventuella filmer från loppet kan komma att användas på hemsidor och i annonser, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du inte synas på bild kan du meddela detta till oss på epost: info@obackalk.se. Ange ditt namn så tar vi hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte till massbilder där du är en av många deltagare.