Banskisser

Öbackalufsen 1,6 km går vänstervarv på den första halvan av Högslättens elljusspår. Efter start är det svagt uppför och därefter lättlöpt mot målet.

Öbackalufsen 5,0 km går på elljusspår och grus- och skogsväg. Första ca 1,5 km är lätt löpt fram till en utmanande och brant backe. Därefter delvis knixigt på grus- och skogsväg till ca 3,5 km. Avslutningen går mestadels lätt utför på elljusspår till målet.